Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: donderdag 27 juli 2023


Artikel 1 - Definities

1.1 Unschooled: het bedrijf dat diensten en producten aanbiedt op de website www.unschooled.nl.
1.2 Jij/je: iedere bezoeker en/of gebruiker van de website en/of klant van Unschooled.
1.3 Website: de website van Unschooled, bereikbaar via www.unschooled.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van Unschooled en elke overeenkomst tussen Unschooled en jou.
2.2 Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, zorgen we ervoor dat je de tekst van deze algemene voorwaarden kunt bekijken.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als we ze samen schriftelijk hebben afgesproken.

Artikel 3 - Het aanbod
3.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij we duidelijk iets anders aangeven.
3.2 Unschooled hoeft zich niet aan aanbiedingen te houden als redelijkerwijs te begrijpen is dat er een duidelijke fout of vergissing in de aanbieding zit.
3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 4 - Overeenkomst
4.1 De overeenkomst ontstaat op het moment dat jij het aanbod accepteert en aan de gestelde voorwaarden voldoet.
4.2 Als je het aanbod online accepteert, stuurt Unschooled je meteen een bevestiging per e-mail.

Artikel 5 - Betaling
5.1 Normaal gesproken betaal je meteen wanneer je de producten van Unschooled afneemt. Als dit niet zo is, dan moet je de bedragen die je Unschooled verschuldigd bent, betalen binnen 14 dagen na het afnemen van de producten.
5.2 Als je niet op tijd betaalt, ben je vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken wettelijke rente verschuldigd en heeft Unschooled het recht om de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 Unschooled doet haar best om alles goed te laten werken, maar soms kunnen er dingen misgaan. We zijn niet aansprakelijk voor schade die je oploopt door het gebruik van onze diensten, tenzij het overduidelijk onze eigen schuld is. Als we toch aansprakelijk zijn, is het bedrag dat we vergoeden nooit hoger dan wat je ons hebt betaald voor onze diensten.

Artikel 7 - Klachten en geschillen
7.1 Als je niet tevreden bent met onze diensten, laat het ons dan weten binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht. We zullen ons best doen om samen een oplossing te vinden.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom
8.1 Alle inhoud op Unschooled, met inbegrip van, maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's, logo's, ontwerpen, lay-out, software en andere materialen, is het intellectueel eigendom van Unschooled of van derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan door Unschooled. Deze inhoud is beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en andere toepasselijke wetten op het gebied van intellectueel eigendom.
8.2 Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unschooled enige content van Unschooled te kopiƫren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren, delen, opnieuw te gebruiken, of op enige andere wijze te gebruiken, in welke vorm of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk. Dit geldt zowel voor commerciƫle als voor niet-commerciƫle doeleinden.
8.3 Inbreuk op het intellectueel eigendom van Unschooled kan leiden tot juridische stappen en/of aansprakelijkheid voor de geleden schade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de rechten van Unschooled en eventuele derde partijen te respecteren.
8.4 Als je toestemming wilt vragen voor het gebruik van onze content, neem dan contact op met Unschooled via [email protected]. Toestemming kan naar eigen goeddunken van Unschooled worden verleend of geweigerd. In het geval dat toestemming wordt verleend, moeten de gebruikers duidelijk vermelden dat de content eigendom is van Unschooled en moeten ze een link naar de oorspronkelijke bron op www.unschooled.nl plaatsen.

Artikel 9 - Bedenktijd en terugbetalingen
9.1 Zodra je een abonnement hebt afgesloten bij Unschooled, is het niet mogelijk om een terugbetaling te krijgen. Zorg er dus voor dat je zeker weet dat je onze diensten wilt gebruiken voordat je een abonnement afsluit.
9.2 Volgens de wet mag je normaal gesproken tot 14 dagen na het akkoord gaan met een deal, nog terugkomen op je keuze. Dit is je bedenktijd. Maar bij Unschooled kan dit niet. Dit komt omdat Unschooled bij de uitzonderingen hoort waarbij je niet zomaar van gedachten kunt veranderen. Deze uitzondering gaat over het leveren van online inhoud die niet op een fysieke manier wordt gegeven (zoals digitale downloads, video's of streams). Dit betekent dat zodra je begint met het kijken of downloaden van de online inhoud van Unschooled, je ermee instemt dat je niet meer van gedachten kunt veranderen.

Artikel 10 - Geen persoonlijk advies
10.1 Unschooled biedt educatief materiaal, maar geeft geen persoonlijk advies. De inhoud van onze diensten is bedoeld om je te helpen bij je eigen ontwikkeling, maar het is belangrijk om zelf te bepalen wat het beste voor jou werkt.

Artikel 11 - Educatieve doeleinden
11.1 De content van Unschooled is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Hoewel we ernaar streven om juiste en nuttige informatie te bieden, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het toepassen van de informatie die je op Unschooled hebt geleerd.
11.2 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen acties en beslissingen op basis van de informatie die op Unschooled wordt verstrekt.

Artikel 12 - Content door derden
13.1 De content op Unschooled wordt gedeeltelijk gemaakt door externe experts die niet in dienst zijn van Unschooled. Hoewel wij ons best doen om experts te selecteren die betrouwbare en juiste informatie delen, kunnen wij de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze content niet garanderen.
13.2 Het gebruik van informatie en advies gegeven door experts via Unschooled is op eigen risico. Unschooled is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of ongemak veroorzaakt door het gebruik van deze informatie of adviezen.
13.3 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om onafhankelijk advies in te winnen of aanvullend onderzoek te doen indien nodig. Experts zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij op Unschooled plaatsen. Unschooled is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, omissies, of verkeerde interpretaties van de content die is gemaakt door experts.
13.4 Unschooled is niet verantwoordelijk voor enige vorm van overeenkomst of contract dat gebruikers aangaan met experts of derde partijen naar aanleiding van informatie of adviezen verkregen via Unschooled. Eventuele geschillen moeten direct met de betreffende expert of derde partij opgelost worden.

Artikel 13 - Disclaimer
12.1 Unschooled doet haar uiterste best om juiste en betrouwbare informatie te bieden, maar kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie niet garanderen. Het gebruik van de informatie op Unschooled is op eigen risico. Unschooled is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of ongemak veroorzaakt door het gebruik van de informatie op onze website of in onze diensten.
12.2 Unschooled is niet bedoeld als vervanging voor regulier onderwijs, maar als aanvulling daarvan.
12.3 Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle wettelijke eisen voor onderwijs in jouw land of regio. Unschooled is niet verantwoordelijk voor het naleven van deze eisen.
12.4 Hoewel Unschooled ernaar streeft om kwalitatieve en informatieve content aan te bieden, is de erkenning van de door Unschooled verstrekte kennis en vaardigheden door reguliere onderwijsinstellingen of werkgevers niet gegarandeerd.

Artikel 14 - Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
13.1 Soms moeten we de Algemene Voorwaarden aanpassen, bijvoorbeeld omdat de wet verandert. Elke wijziging zal op de Website worden gepubliceerd. Gebruikers worden aangeraden om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.
13.2 Door gebruik te blijven maken van de diensten van Unschooled na het doorvoeren van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, geef je aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet je stoppen met het gebruik van de diensten van Unschooled.

Artikel 15. Contact
14.1 Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact op via [email protected]